Anorexia

Anorexia en estudiants

Una de les malalties més comuns als estudiants és l’ansietat i l’estrés. Hi han molts factors que poden causar estrés i ansietat, ja que són persones exposades a una gran pressió originada per part dels professors. L’acumulació de treball és la causa més comú ja que la majoria de vegades son sotmesssos a una gran càrrega de treballs seguits.
No només son els treballs la causa principal, sinó també els exàmens parcials, que contenen molta matèria de la qual el alumne serà examinat.

Per evitar l’ansietat i l’estrés recomanem una bona organització per part de l’estudiant, la creació d’un horari d’estudi per repartir la matèria i axi estudiar amb antelació.

Un altra causa en universitaris pot ser la manca de diners, per tant recomanem no malgastar diners i ahorrar ja que et poden servir molt

 

 

Fonts: http://republicanaradio.com/notas-de-interes/enfermedades-mas-comunes-en-estudiantes-universitarios/ i https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6398.pdf

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *